Pyöräsuunnistus

Rakkaalla lapsella on monta nimeä...niin on meidän lajilla lyhenteitä. Näitä kahta ja niiden variaatiohin tulet törmäämään.

Pyöräsuunnistus - PySu

Mountainbike Orienteering - MTB-O


Pyöräsuunnistuksen lyhyt oppimäärä:

Kartta: 

Pyöräsuunnistuskarttoissa on hieman suunnistuskarttoihin eriävä kuvaus pyöräsuunnistuksen erilaisen luonteen takia, joten karttoihin on tehty lajin kannalta tärkeitä täydennyksiä, poistoja ja muutoksia.

Pyöräsuunnistuskartassa olennaisinta on ajourien kuvaus. Tiet ja polut on jaettu neljään ajonopeusluokkaan sen perusteella, millaista nopeutta niillä on mahdollista pyöräillä.

Leimaus:

Leimausjärjestelmä käytetään yleensä EmiTagejä, joka mahdollistaa nopean leimauksen ohi ajettaessa. Seuralla muutamia EmiTagejä lainaan kisoja varten. 

Kuntorasteilla käytetään poikkeuksetta Emittejä, joita toki niitäkin saa lainata/vuokrata harjoituksien järjestäjältä. 

Karttatelineet:

Karttatelineitä on moneen lähtöön. Kannattaa miettiä tarpeidesi mukainen irroitus. Hyvä laatu. Karttalevy - suuri vai pieni (pienen karttalevyn etu on nähdä paremmin eteensä, ja haitta käännellä kartta sivuja vauhdissa). Karttalevyn muovin kiinnitys - nopea vai luotettava vai laadukas. Karttatelineitä on seuralla pari lainaan yksittäisiin harjoituksiin. Oman voit ostaa vaikka karttatelineet.fi  kautta myös Suunnistajan kauppa myy. 

Oikaiseminen:

Oikaisu läpi metsän on sallittua (ilman polkua) ellei sitä ohjeissa ole erikseen kielletty tai karttaan merkitty. Pyörä pitää olla aina rasteilla/leimatessa mukana. 


Lisää infoa:

- lajisäännöt SSL tästä linkistä

- Pyöräsuunnistuksen lajianalyysi ja harjoittelun optimointi, Yli-Peltola, Kaisu 2011. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto.